Kukishin-ryû is een oude kobudo school uit het Kansai gebied, die door de geschiedenis heen veel vertakkingen heeft voortgebracht. De meest bekende hiervan zijn wellicht de Takamatsu-den lijnen van Bujinkan en Genbukan. Kukishin-ryû bôjutsu wordt verder ook doorgegeven in verschillende aan Takagi-ryû gelieerde scholen.

Kukamishin-ryû, zoals Kukishinden Tenshin Hyôho tegenwoordig genoemd wordt, staat echter geheel los van deze andere lijnen. Het hoofd van de Kuki familie (op dit moment Kuki Ietaka) is nog steeds de soke van de school. De technische leiding is in handen van de shihanke, Takatsuka Eichoku. Kukishinden Tenshin Hyôhô is Kukamishin-ryû

Over de naam Kukishin-ryû en zijn betekenis is al veel geschreven. Onlangs is de ryû omgedoopt tot Kukamishin-ryû, wat bij sommige mensen tot verwarring heeft geleid. De naamswijziging is als volgt tot stand gekomen.


De naam Kuki, die de grondlegger van de ryû Yakushimaru Ryushin van Keizer Godaigo ontvangen had, bestond uit het karakter Ku (negen, verwijzend naar de Kuji die Yakushimaru zou hebben gebruikt in het gevecht om keizer Godaigo te redden) en het “hoornloze” karakter Ki, dat in deze vorm uitgesproken moest worden als Kami. Sinds de Edo periode (1603-1868) werd de combinatie, vanwege politieke en taal-technische redenen, uitgesproken als Kuki.

In de bakumatsu periode (1853-1868) leerde de 24e soke Kuki Takahiro van Shirai Tôru het Tenshin Hyôhô, waarna hij de naam van de ryû veranderde in Kukishinden Tenshin Hyôhô en tot voor kort was dit de naam waaronder de school bekend was. Enkele jaren geleden werd echter in overleg met soke Kuki Ietaka besloten, om de oorspronkelijke naam in ere te herstellen. Sindsdien wordt de school weer aangeduid met de naam Kukamishin-ryû.

Omdat de tekst voor deze informatiepagina’s is geschreven op dit breukvlak, en omdat de naam Kukishin-ryû nog het meest bekend is, heb ik deze naam aangehouden voor deze site.           VORIGE       TOP       VOLGENDE

INLEIDING